<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

 Generalforsamling – Onsdag den 12. februar 2020 kl 19.00 

Skrevet fredag d. 17. januar 2020

Hjerteforeningen Lejre inviterer til Generalforsamling 

Onsdag den 12. februar 2020 kl 19.00 

Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø 

Alle er velkommen 

Der vil blive serveret gratis kaffe, te, kage og vand. 

Dagsorden for Generalforsamling ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassereren fremlægger regnskab 

4. Behandling af indkomne forslag 

Evt. forslag skal sendes til Gretheskafte@mail.dk senest den 31.1.2019 

5. Valg af bestyrelse 

6. Eventuelt 

Hjerteforeningen Lejre søger medlemmer til frivillig indsats, i bestyrelsen eller til hjælp ved 

vores forskellige arrangementer. 

Følg os på lejre.hjerteforeningen.dk 

Evt. spørgsmål kan rettes til Grethe Bruun-Møller på e-mail gretheskafte@mail.dk eller på telefon 60 60 57 46