<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2022

Skrevet tirsdag d. 25. januar 2022

Hjerteforeningen Lejre inviterer til Generalforsamling

 Tirsdag den 1. marts 2022 kl 19.00

 Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø

 Alle er velkommen

Der vil blive serveret gratis kaffe, te, kage og vand.

 

 Dagsorden for Generalforsamling ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrels
  6. Eventuelt

Eventuelle forslag skal sendes til Grethe Bruun-Møller senest 15. februar

 

Hjerteforeningen Lejre søger medlemmer til frivillig indsats, i bestyrelsen eller til

hjælp ved vores forskellige arrangementer. Vi så meget gerne, at borgere fra alle

dele af kommunen er repræsenteret.

Har du lyst til at høre mere om, hvad Hjerteforeningen i Lejre har af aktiviteter, eller har

du lyst til at give en frivillig hånd med til hjertesagen sammen med andre engagerede

frivillige, så mød op og vær med til generalforsamlingen.

På generalforsamlingen er der også valg til bestyrelsen.

 

Det er gratis at deltage, og du kan bare møde op. Der er ingen tilmelding.

Coronapas skal fremvises, og gældende Corona restriktioner skal overholdes.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til Grethe Bruun-Møller på gretheskafte@mail.dk eller på telefon 60 60 57 46