<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Gå med en læge på Hjertestien

Den 21. september vil læge ph.d. Niels D. Olesen, Kardiologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital Roskilde gå med.
På turen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til lægen.

Praktiske oplysninger

Sted
Parkeringspladsen, Skovvej 23, 4330 Hvalsø
Kontaktperson
Grethe Bruun-Møller
Gretheskafte@mail.dk
60 60 57 46