<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Kolding

Invitation til generalforsamling 2024

Skrevet onsdag d. 14. februar 2024

Kære medlem af Hjerteforeningen i Kolding

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Kolding

Onsdag den 13. marts kl. 17.00 på Kolding Bibliotek, Lille Sal, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.

Selve generalforsamlingen vil forløbe med flg. dagsordenpunkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

4.  Behandling af indkomne forslag

5.  Valg af bestyrelse (Der er ledige pladser, så meld gerne din kandidatur)

Vær med i bestyrelsen – og frem Hjertesagen i Kolding kommune
6.    Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på [email protected].

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme ved valg til bestyrelsen.

Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Knud Bisgaard
Formand Hjerteforeningen Kolding