<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Kolding

Generalforsamling mandag den 27. februar 2023

Skrevet onsdag d. 1. februar 2023

Kære medlem af Hjerteforeningen i Kolding

 

Jeg har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i  Hjerteforeningen Kolding

mandag den 27. februar kl. 17.00

Selve generalforsamlingen vil forløbe med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Vær med i bestyrelsen – og frem Hjertesagen i Kolding kommune!
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse (Der er tre ledige pladser, så meld gerne din kandidatur)
  7. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på [email protected].

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Tilmelding ikke nødvendig.

Med venlig hilsen

Knud Bisgaard

Formand Hjerteforeningen Kolding

Mail: [email protected]