<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling den 24. februar 2022 kl. 19.30

Skrevet onsdag d. 2. februar 2022

Hjerteforeningen Køge afholder generalforsamling ifølge vedtægterne

den 24. februar 2022 kl. 19.30     

Generalforsamlingen afholdes på plejecenteret Møllebo, Nørre Boulevard 101-103, 4600 Køge.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Kom og hør med – vi glæder os til at se dig.