<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Jægerspris motionsklub

Ordinær generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 7. februar 2023

Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris afholder ordinær generalforsamling
mandag d. 6. marts 2023
i Café Kignæs

Kl. 18 – 19. Mulighed for fællesspisning – dagens ret kr. 95.
Menuen kan ses på Cafeens hjemmeside http://cafekignaes.dk eller facebook.
TILMELDING: KUN på opslag i Kignæshallen senest søndag d. 5. marts kl. 11.00.

Kl. 19 – 20. En løber og lokalhistorien. Svend Erik Nielsen vil fortælle sin egen historie som motionist, bankmand og den mangeårige tilknytning til foreningslivet i Jægerspris.

Kl. 20 Generalforsamling. Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag*)
Valg af bestyrelse

På valg til bestyrelsen for to år er:

Anne Borup – modtager ikke genvalg
Kjeld Riis Petersen
Hanne Hyllested
Aase Pedersen

På valg som suppleant til bestyrelsen for et år er:
Søren Andersen

Eventuelt

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
*) Bemærk: Forslag må – for at kunne behandles på generalforsamlingen – være indgivet skriftligt til bestyrelsen v/formanden senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
HUSK: Kun medlemmer af Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris er stemmeberettiget.
Formand: Ole Munch, Hybenvej 20, 3630 Jægerspris. Mail. [email protected]

Venlig hilsen
Bestyrelsen