<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet onsdag d. 10. juni 2020

Jægerspris, den 6.6.2020

 

Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris

Afholder generalforsamling

Mandag den 29. juni 2020 kl. 19.30

i Café Kignæs

Dagsorden

 Valg af dirigent

  1. Formandens beretning
  2. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget til orientering
  3. Behandling af indkomne forslag*
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg for to år er:

Helen Nielsen

Torben Olsen                             (ønsker ikke genvalg)

Bodil Grum-Schwensen            (ønsker ikke genvalg)

  1. Eventuelt

 

Motionsklubben serverer kaffe og kage.

Bliver vi over 50 fremmødte, må nogen regne med at sidde ude på terrassen.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

 

*Bemærk : Forslag må – for at kunne behandles på generalforsamlingen – være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

 

HUSK :  Alle skal være medlemmer af Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris for at være stemmeberettiget.

Formand Bodil Grum-Schwensen, Thyrasvej 4, 3630 Jægerspris. Tlf. 20 25 88 69. Mail bodilgrum@mail.dk .

 

Med sportslig hilsen bestyrelsen.