<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Den nye bestyrelse

Skrevet fredag d. 11. september 2020

Den 29. juni 2020 valgtes ny formand – Ole Munch og ny webmaster – Conny Ventrup. De afløser Bodil Grum-Schwensen og Torben Olsen, begge efter et meget veludført arbejde for klubben. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter (se under kontaktoplysninger). Bestyrelsen har på sit første møde den 3. august 2020 besluttet at fortsætte den linje, som har været klubbens tradition gennem rigtig mange år. Det betyder, at kerneaktiviteterne gåture, løbetræning og fitness samt Dannerløbet får absolut størst opmærksomhed i bestyrelsesarbejdet. De øvrige aktiviteter og arrangementer, der knytter sig til hovedaktiviteterne, fortsætter naturligvis også. Det er eksempelvis deltagelse i gang og motionsløb udenbys, Nytårsmarch, Nytårskur og øvrige klubarrangementer.

Den 10. september gennemførte klubben under Klaus Forup’s flotte ledelse sæsonens første sociale arrangement med deltagelse af 43 medlemmer. Start og mål for en rask gå-, løbe- og cykeltur var Kignæshallen, hvor også den efterfølgende fællesspisning var helt i top. Dette lover godt for klubbens fortsatte virke.

Du opfordres kraftigt til at følge hyppigt med på foreningens hjemmeside, hvor arrangementerne bliver annonceret. Udfordringerne – udover de administrative – står desværre også i Coronaens tegn. Vi vil ikke lade os kue af pandemien – tværtimod er vores  formål at holde både den fysiske og mentale sundhed oppe – men den er en reel trussel for vores velfærd. Klubbens ledelse vil derfor til en hver tid følge myndighedernes krav, men lige så vigtigt er det, at hvert enkelt medlem tager sit ansvar alvorligt for at undgå smittespredning. Hjemmesiden vil blive benyttet til at orientere om tiltag i forhold til Covid-19, ligesom man vil kunne orientere sig på opslagstavlen i Kignæshallen.