<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Afstandskrav ved motionering

Skrevet torsdag d. 14. maj 2020

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter.

Trænerne i klubben har derfor lavet følgende retningslinjer:

Når du møder til løbetræning på Kignæshallens parkeringsplads , står trænerne klar til at fordele løberne i max. 10-mandsgrupper. 10-mandsgrupperne står med minimum 5 m afstand mellem grupperne. Mellem løberne i den enkelte gruppe er der mindst 1 m afstand – helt som myndighederne anbefaler. Ønsker løbere større afstand, må man selv sikre denne.
Under træningen på cykelstier eller i skovene vil der max. være 10 løbere i grupperne, men træningen vil generelt være organiseret som individuel træning eller træning i meget små grupper.
Efter træningen anmodes løberne om at tage hjem. Der er desværre ikke mulighed for fælles udstrækning, bad og omklædning, men dog adgang til WC i Kignæshallen.
Ole Munch – Cheftræner
-000-

Gågruppen starter op igen, første gang tirsdag d. 19.05. som sædvanlig fra Kighæshallen.

Det er vigtigt alle overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer med 1 meters afstand og forsamling kun af 10 personer.

Hver gruppe af 10 personer skal have en afstand til en anden gruppe på 5 meter.

Kignæshallen åbnes op for toiletbesøg, og det er vigtigt at vi kun benytter fællestoilettet til højre for hovedindgangen.

Ved ankomst:

Fordeles grupper af 10 personer i 4 hjørner på parkeringspladsen.

Anne henviser os til en  gruppe ved ankomst.

Den gruppeansvarlige har forhåndsbestemt hvor turen går hen – f.eks. Nordskoven eller Færgelunden eller Vestre Strand osv….

Hvis gruppen møder en anden gruppe – skal der straks tages afstand på 5 meter.

Ved tilbagekomst efter gåturen skal vi straks køre/gå hjem og slet ikke forsamles i grupper af mere end 10.

Dette er langt fra som vi plejer. Vi håber alle vil rette sig derefter, så beboerne i Jægerspris ikke oplever at Hjerteforeningen forsamler sig i store grupper og ikke agerer efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Måske om 1 månedstid ca. 08.06., efter pressemødet, hvor der varsles om større grupper, kan gåturene starte op som vi plejer med small talk og snak om hvor turen går hen osv – det vi alle synes er så mega hyggeligt.

Vi ser frem til en rigtig god tur rundt i vores dejlige natur.

Vore sidste-tirsdagsture er stadig aflyste.

Anne, Merete og Helen