<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kvinder med hjertesygdom søges til interview

Skrevet torsdag d. 18. november 2021

OBS  OBS     OBS:
Vi er to sygeplejerskestuderende på vores afsluttende semester, som er i gang med at indsamle data til vores
Bachelorprojekt.
Projektet omhandler kvinder med hjertesygdom, deres seksualitet og livskvalitet. I den forbindelse leder vi efter to
kvinder der kunne tænke sig, at lade sig interviewe omkring deres oplevelse af deres sygdom i relation til seksualitet og
livskvalitet.
Formålet med interviewet:
Formålet er at opnå større viden om hvordan kvinder med hjertesygdom oplever at hjertesygdom påvirker seksualiteten
og livskvaliteten.
Interviewet vil kun blive anvendt til dette Bachelorprojekt.
Deltagelse forudsætninger:
• At du er kvinde og har en hjertesygdom.
• At du har oplevet problemer i relation til din seksualitet og/ eller samliv.
• At du kan tale og forstå dansk.
• At du kan mødes fysisk en dag i uge 47 (sted og dato aftales nærmere).
Hvad kan du forvente?
• Interviewet kommer til at vare ca. 30-45 min. og vil blive lydoptaget.
Risici og ubehag ved deltagelse:
• Der vil blive stillet spørgsmål af følelsesmæssig og intimkarakter der for nogle personer kan opleves
grænseoverskridende.
• Der er ikke nogen risiko forbundet med interviewet.
Dine rettigheder:
• Deltagelsen er frivillig og du kan til hver en tid afbryde interviewet uden nogle konsekvenser.
• Du har din fulde ret til at trække din samtykkeerklæring tilbage på et hvert tidspunkt.
Opbevaring af data:
• Interviewet vil blive lydoptaget, for at kunne blive omsat til skrift. Lydfilen slettes efter transskribering.
• Alt indsamlet data (fra interviewet) vil blive behandlet på fortrolig vis.
• Alle personfølsomme oplysninger vil blive anonymiseret og opbevaret fortroligt.
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, så kontakt os på nedenstående informationer.
På forhånd tak.
Med venlige hilsner
Rikke Hoffmann
• Telefon: 60118047
• Mailadresse: 703444@kp.dk
Signe Tietze
• Telefon: 28187084
• Mailadresse: 703250@kp.dk

 

Med hjertelig hilsen

Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforening