<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Generalforsamling 2024

Kære medlem af Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk 

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling i Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk.

Generalforsamling i Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk onsdag den 28. februar 2024 kl. 18.00

Afholdes i Brohuset, lokale B, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj

Vi starter med generalforsamlingen, hvorefter foreningen er vært for lidt spisning og hyggeligt samvær.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling
  3. Regnskabet for 2023 fremlægges til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Eventuelt.

 

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, indsendes til formanden Birgit Arnét på mail: [email protected] senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes, dvs. inden 14.02.2024.

Det er kun medlemmer, som har tale- og stemmeret. Deltagelsen er gratis og alle er velkomne.

Deltagelse i spisning forudsætter tilmelding.

Endvidere opfordrer vi alle til at tilmelde sig på foreningens mail adresse: [email protected] , senest den 16. februar 2024

 

På hjerteligt gensyn

Bestyrelsen, Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

 

 

Praktiske oplysninger

Sted
Brohuset, lokale B, Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj