<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Rytmeboxen

ICD klubbens medlemsblad udkommer i slutningen af hvert kvartal.

Har du materiale og ideer til bladet,  er de mere end velkomne, så kontakt straks bladudvalget …

Bladudvalget er Bente Damgaard Thomsen og Jan Gottschalk.

Send dem en mail med materiale eller ideer på:

rytmeboxen@outlook.com

 

 Læs sidste nye udgivelse af Rytmeboxen

Rytmeboxen nr 126

Læs tidligere udgivelser af Rytmeboxen i menuen ovenfor

Sanne Krogh

Suppleant og Webmaster

sanne@icdklubben.dk