<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Rytmeboxen

ICD klubbens medlemsblad udkommer i slutningen af hvert kvartal.

Har du materiale og ideer til bladet,  er de mere end velkomne, så kontakt straks bladudvalget …

Bladudvalget er Jan Gottschalk og Mogens Sandbæk.

Send dem en mail med materiale eller ideer på:

[email protected]

 

 Læs sidste nye udgivelse af Rytmeboxen

Rytmeboxen nr 128

Læs tidligere udgivelser af Rytmeboxen i menuen ovenfor

Sanne Krogh

Suppleant og Webmaster

[email protected]