<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2019

Skrevet torsdag d. 23. maj 2019

Hjerteforeningen Horsens afholder ekstraordinær generalforsamling med valg til ny bestyrelse.

Torsdag den 13. juni 2019 kl. 19.00

Sund By Butikken
Åboulevarden 52
8700 Horsens

Tilmelding er nødvendig og skal ske på nedenstående tlf. eller mail.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Eventuelle spørgsmål eller forslag kan rettes til Hjerteforeningens frivilligkonsulent i Region Midt, Anette Nielsen
Forslag skal være modtaget senest to uger før generalforsamlingen.
Tlf. 61 33 56 26 / mail: anetten@hjerteforeningen.dk