<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2. marts 2021 – referat og årsberetning

Skrevet fredag d. 12. marts 2021

Der var indkaldt til Generalforsamling i Hjerteforening Holstebro den 2. marts 2021 kl. 17.00. Nedenfor kan I læse referatet og årsberetningen.

Referat fra online generalforsamling tirsdag den 2. marts 2021 kl. 17.00

På grund af COVID-19 blev generalforsamlingen gennemført som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen forløb efter nedenstående dagsorden/punkter:

Velkomst ved Anita Zacho

Vi ser film med Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. Steffen Jørgen fra Hjerteforenings hovedafdeling blev valgt og han konstaterede, som det første at GF var lovligt indkaldt. Indkaldelsen skete 2. februar 2021 på Facebook, lokalafdelingens hjemmeside og mail til de medlemmer, som har opgivet mailadresse.
  2. Bestyrelsens beretning (se beretning længere nede)  Anita Zacho, Viktor Nielsen, Lone Degn Olesen og Lotte Lassen Schmidt fortalte om hver deres punkter i beretningen.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering. Per Hørsted Rysgaard fremlægger regnskabet til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.  Der var ingen indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse. Anita Zacho, Lotte Lassen Schmidt og Jørn Kjær stillede op til bestyrelsen og blev alle 3 valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil konstituere sig ved første bestyrelsesmøde.
  6. Ingen bemærkninger under eventuelt.

Tak for i aften ved dirigent Steffen Jørgensen og Anita Zacho.

 

Årsberetningen:

Online generalforsamling i Hjerteforening Holstebro den 2. marts 2021.

Velkomst ved Anita Zacho.

De numre, I kan se, henviser til de enkelte billeder i det vedhæftede Power Point (Power Point ikke vedhæftet)

1.

Velkomst ved Anita Zacho

Før selve beretningen skal vi se en lille kort film med Hjerteforeningens direktør Anne Kalletoft.

2.

Valg af dirigent jf. dagsorden. Steffen Jørgensen fra Hjerteforeningens hovedafdeling blev valgt. Steffen Jørgensen startede med at konstatere, at GF var lovligt varslet/indkaldt. Opslag om GF var lagt på Facebook, lokalafdelingens hjemmeside og blev udsendt til medlemmerne pr. mail den 2. februar 2021.

3.

Et kort over Holstebro Kommune, så I kan se, hvor stort et område vi dækker. Kortet er også på forsiden af vores foldere.

Vi vil gerne mere ud i de mindre byer i vores område med fx blodtryksmålinger, hjertecafeer og hjertemotion.

4.

Hvor kan man finde Holstebro Lokalafdeling?

På FB

Lokalafdelingens hjemmeside

Mail om forskellige arrangementer til dem der er registreret på vores liste ca. 600 personer

Nyhedsmail 2 – 3 gange årligt. Blev desværre kun til 1 gang sidste år, da der ikke var så meget at skrive om.

5.

I 2018 påbegyndte vi et samarbejde med Center for Sundhed omkring deres hjerterehabiliterings hold – et samarbejde, som stadig fungerer rigtig godt.

Aktivitetsfrivillig Lone Degn kommer på besøg på hvert hjertehold og fortæller om lokalafdelingen og dens aktiviteter.

Vil du Lone fortælle om, hvordan sådan et besøg typisk forløber?

 

Hjerteklinikken på Holstebro Sygehus har reklame for alle vores aktiviteter hængt op i deres område og uddeler vores folder til de borgere, som besøger klinikken i Holstebro. 

6.

Foredrag med Lotte Lassen Schmidt på Aktivitetscentret i Danmarksgade i Holstebro.

Lotte vil du lige kort fortælle lidt mere om foredraget.

Foredraget gav os alle brugbar viden om gode madvaner, hvordan man vælger de sunde råvarer og om hvordan vi får det ind i vores daglige kost. Der blev også talt en del om fedtsyrer og tarmbakterier, samt om fermentering. Spørgelysten var stor både under og efter foredraget.

7.

24.08.20

Victor Nielsen førte de næsten 50 deltagere i Hjerteforeningens gåtur sikkert igennem den varierede, flotte rute på 5,4 km ved Storådalens golfklub mandag aften, hvor vejrguderne var med os.

Desværre blev spisningen bagefter aflyst på grund af Corona restriktioner.

07.10.20

23 glade vandrere mødtes kl.10 om formiddagen ved Golfklubben i Råsted og fulgte i Victor Nielsens fodspor gennem den dejlige, varierede og vekslende hjertesti gennem Råsted plantage rundt om golfbanen. Turen startede i regnvejr og sluttede i let solskin.

Og qua Corona desværre ikke nogen lækker frokost i denne omgang.

Her vil jeg gerne tilføje en tak til Victor Nielsen og Lone Degn Olesen for deres utrættelige engagement omkring vores gåture på de lokale hjertestier

8.

Den 7. hjertesti i Holstebro Kommune er åbnet i Vinderup.

Vi forventer at lave en officiel indvielse i løbet af 2021.

Viktor Nielsen havde stået for kontakten og de praktiske opgaver omkring samarbejdet med de øvrige parter, samt opsat skilte langs ruten og fået den lagt på nettet.

Stien er etableret i et samarbejde med foreningerne i Vinderup, Natur styrelsen, Holstebro Kommune og Hjerteforeningen Holstebro.

Vil du Viktor fortælle lidt om selve stien….

Ruten er 4,5 km.

Stien går den første del langs Svenstrup Å, hvor der på begge sider er sump/vådområder flere steder med frit vandspejl. Der er et rigt fugleliv.

Efter ca. 1,7 km kommer der et skovområde med shelters og bålplads med bænke. Stien fortsætter langs Hasselholtvej med fin oversigt over Vinderup by og vådområdet.

Viktor har en ambition om at få anlagt hjertesti nr. 8 i Holstebro Kommune i løbet af 2021. Stien skal etableres i Vemb.

9.

Se tekst på slide.

10.

Nyt hjertemotions tilbud i 2020 hos Fysioterapien i Færch Huset. Træningen består af opvarmning, cirkeltræning og der arbejdes med styrke, smidighed og kredsløb.

Vi har pt. et hjerte- hold med 8 deltagere – satser dog på der kommer lidt flere. Vi træner hver torsdag kl. 11.00 til 12.00.

Træningen varetages af fysioterapeut Stefan Kragh.

Man tilmelder sig for en sæson fx forår eller efterår.

Dog været aflyst i starten af året pga. Corona.

Vil du Lone fortælle om, hvad I typisk laver af træning….

 

Der er forsat restriktioner pga. Corona restriktioner og at indendørs hjertetræning er derfor aflyst.

 

Fysioterapien i Færch Huset tilbyder udendørs hjertetræning fra 11. marts 2021 – kl. 11.00 til 12.00.

Tilmelding er nødvendig, da deltager antallet er begrænset pga. Corona restriktionerne.

 

Fysioterapien i Færch Huset tilbyder også Naturtræning i Vestre Plantage. Her er man dog på hold med andre grupper fx genoptræning efter blodpropper, gigtpatienter m.m.

Der er 2 tidspunkter om mandagen, man kan vælge mellem, når man vil deltage i Naturtræning, nemlig kl. 12.45 til 13.45 eller 17.00 – 18.00

Fysioterapeut Kenneth Juul Laugesen, varetager træningen.

Naturtræning Holstebro er motion, så alle kan være med. Det primære er gåture i skoven (Vestre Plantage), hvor der i løbet af gåturen er aktive pauser, som træner styrke, kondition og balance.

 

11.

Hjertetræning på Fitness 1 er et tilbud, som vi har haft i mange år. Der trænes mandag og onsdag.

Desværre aflyst indtil videre pga. Corona restriktioner.

Måske vil du Viktor fortælle lidt om, hvad en typisk omgang træning består af, når I er til træning.

12 og 13 se slide i Power Point.

14.

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer Lone Degn Olesen og Per Hørsted Rysgaard for deres store engagement og arbejde i Hjerteforening Holstebro.

Tak til Per for på bedste vis, altid at have taget hånd om lokalafdelingens regnskaber m.m. og for altid at være parat til at deltage i de forskellige kurser og arrangementer i årets løb.

Tak til Lone for at være vores repræsentant på Center for Sundhed og rehabiliteringsholdene og for altid at være klar på at tilrettelægge og deltage i turene på hjertestierne.

Tak til aktivitetsfrivillig Viktor Nielsenfor at være vores repræsentant i forhold til hjertestiernes etablering og vedligehold, samt stå for alt praktisk i den forbindelse.  Tak også for altid at være klar til at gå i spidsen på vores gåture.

Tak til de aktivitetsfrivillige Lotte Lassen Schmidt og Jette Carstensen for at stille op og være med til at afvikle årets gåture og arrangementer.

Tak til alle jer, som har været deltagere i de få ting vi trods alt har kunnet afvikle i 2020.

Tak til Charlotte Bolivard, som er en utrættelig, effektiv og særdeles dygtig konsulent. Vi er glade for at du er konsulent i vores område.

Tak til alle jer der har valgt at deltage i aften – en fornøjelse at se jer, selv om det blev digitalt.

Tak for ordet.