<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Holstebro

Generalforsamling i lokalafdeling Holstebro 26.02.19

Skrevet fredag d. 1. marts 2019

26. februar 2019 var der indkaldt til generalforsamling i Hjerteforenings lokalafdeling i Holstebro.
Der mødte 57 interesserede mennesker op på Holstebro Aktivitets Center i Danmarksgade 13 a til lokalafdelingens generalforsamlingen.

Alle fremmødte fik uddelt dagsorden, folder om lokalafdelingen, samt flyers om 4 af forårets arrangementer.
Formand Anita Zacho bød velkommen på foreningens og bestyrelsens vegne og selve generalforsamlingen kunne tage sin begyndelse.

Frivilligkonsulent Charlotte Bolivard blev valgt som dirigent.

Første punkt på dagsordenen var formand Anita Zachos beretning, som bestod af en gennemgang af årets arrangementer, møder, events og lokalafdelingens nye tiltag understøttet af et Power Point med billeder fra årets gang.
Beretningen blev afsluttet med en gennemgang af forårets kommende arrangementer.

Efterfølgende blev der orienteret om lokalafdelingens regnskab af Viktor Nielsen. Der blev ikke uddelt regnskab til medlemmerne da regnskabet ikke skulle godkendes af generalforsamlingen.
Regnskabet var blevet godkendt af hovedbestyrelsen for Hjerteforeningen, som det skal ifølge reglerne.

Der kunne stilles spørgsmål til både beretningen og regnskabet.

Der skulle vælges 5 medlemmer til bestyrelsen. 3 af bestyrelsens medlemmer nemlig Viktor Nielsen, Tyge Jørgensen og Line Thusholt ønskede ikke at modtage genvalg.

Lone Degn Olesen og Arne H. Rindom Jensen ønskede begge at modtage genvalg.

Der var ikke afstemning om pladserne i bestyrelsen, da der kun var opstillet det antal, som skulle bruges.

Der blev ikke valgt nogen suppleant, da ingen ønskede at stille op til posten.

Den nye bestyrelse blev som følger:
Anita Zacho, som ikke var på valg
Karina Christiansen, som ikke var på valg
Lone Degn Olesen, som blev genvalgt
Arne H. Rindom Jensen, som blev genvalgt
Lisbeth Krabbe Nielsen, nyvalgt
Anne-Marie Blæsbjerg, nyvalgt
Per Rysgaard, nyvalgt

Bestyrelsen vil konstituere sig på et bestyrelsesmøde den 20. marts 2019.

Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats for lokalafdelingen og dennes medlemmer.

Kl. cirka 20.00 blev der en kort pause, hvor der blev serveret kaffe/te, boller med pålæg og kringle.

Efter pausen stod den på foredrag med Søren ”Lomme” Larsen, som har været frivillig redningsmand ved Kystredningstjenesten i Hvide Sande gennem 35 år.
Søren fortalte på yderst interessant vis om sit arbejde som redningsmand.
Der blev fortalt om de forskellige redningsbåde og deres anvendelse, Sørens egen uddannelsen til en slags paramediciner og arbejdsformen/metoden ved en redning til søs.
Søren fortalte desuden om de til tider barske arbejdsopgaver – det at stå med liv og død i hænderne, men han fortalte også om de mere livsbekræftende sider af arbejdet.

Aftenen sluttede kl. 21.15

Se formandens beretning her – klik på linket

Beretning generalforsamling 26. februar 2019