<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling torsdag den 27. februar 2020

Skrevet lørdag d. 4. januar 2020

Sædvanen tro, afholder vi Generalforsamling torsdag den 27. februar kl. 18:30 i mødesalen, Acacievej 5, 1. audiotoriet, Holbæk Sygehus.

Aftenen starter med Hjertelægen Illan Raymond, som har den daglige gang på Holbæk Sygehus, vil fortælle lidt om, hvordan man lever med hjertesvigt.

I pausen efter foredraget med Illan Raymond, byder Hjerteforeningen på et glas hvidvin.

Efter pausen, afholder vi selve generalforsamlingen:

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
4. Valg af bestyrelse
Gurli Hansen – modtager genvalg
Monna Møller – modtager genvalg
Kurt Jochumsen
Gregers Møller – modtager ikke genvalg
5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem – og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til: dahlmanninge@gmail.com senest den 21. februar 2020.