<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Invitation til generalforsamling

Skrevet mandag d. 8. februar 2021

Kære medlem af Hjerteforeningen Hjørring

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Tirsdag den  9. marts 2021 kl. 19.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper. Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret til generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen,  skal du blot benytte nedenstående tilmeldingslink:

Klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen, eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

Vi håber at møde dig virtuelt den 9. marts 2021

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Hjørring