<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Hillerød

Dagsorden til generalforsamlingen

Skrevet onsdag d. 23. februar 2022

Dagsorden til generalforsamlingen den 9. marts 2022

 

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt

 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til formanden Jan Richelsen på mail [email protected] senest den 2. marts 2022.