<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertemotion

Hjertemotion i trygge rammer.
Hjertemotion

Hjerteforeningen ønsker at hjælpe borgere med hjertesygdom med livslang rehabilitering, og det sker bedst i lokalområdet, hvor borgeren bor. Det er værdifuldt, at Hjerteforeningens frivillige organiserer Hjertemotion lokalt, fordi der – ud over selve træningen – også er fokus på socialt samvær, netværksdannelse, faglige input og mental sundhed.

Hjerteforeningen Herning tilbyder Hjertemotion til hjertepatienter, der hjælper den hjertesyge med at leve godt med sygdommen og at forebygge ny hjertesygdom ved at genvinde et fysisk aktivt liv.

Kurset løber normalt  over 2 x 16 uger (afvigelser kan forekomme).

Kurset består af hjertemotion èn gang ugentlig (1 times træning og 30 min. med vand og frugt bagefter) og indeholder som regel et kursus i livreddende førstehjælp (30 min GIV LIV kursus).

Prisen er kr, 500,- per halvår, som betales inden eller senest ved første fremmøde. Man skal ikke være medlem af Hjerteforeningen for et deltage, men vi håber selvfølgelig at deltagerne vil støtte foreningen ved at melde sig ind.

Træningen foregår i TræningsHuset, Vejlevej 1, 7400 Herning og ledes af en kompetent fysioterapeut

Vi kører to hold:

  • Eftermiddagsholdet træner 16 onsdage fra kl. 16:30 -17:30 efterfulgt af samvær.
  • Aftenholdet træner 16 onsdage fra kl. 17:45 – 18:45 efterfulgt af samvær.

Se datoerne i kalenderen Tryk her!

Tilmelding til tovholder Johannes Fomsgaard, mobil: 5151 2681, mail: johannes@fomsgaasrd.dk

De mere om Hjertemotion Tryk her!