<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Herning

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Mandag, den 19. februar 2024 kl. 19:00
Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning

Vi serverer kaffe og sandwich

Tilmelding aht. forplejning senest fredag den 9. februar til:
Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 4. februar. (Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected] )

Dagsorden     (Endelig dagsorden kan ses her på vores hjemmeside senest 12. februar):

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlægning af regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til lokalafdelingens bestyrelse.

Nuværende medlemmer er:

Jørgen Bendtsen, Kurt Nørum Pedersen, Lisbeth Falsig, Benny Leth, Ann Guldhammer, Henry Olesen og Torben Møller Christensen. Suppleant: Benny Østergaard.

På valg er:

Henry Olesen som modtager genvalg.

Samt Benny Leth, Ann Guldhammer og suppleant Benny Østergaard, som ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen foreslår følgende kandidate(r): Mona Troelsen,

6. Eventuelt

Kaffe og sandwich.

 

Foredrag.

Ved Michael Nørager, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse på Århus Universitet.

Hvorfor er det på alle måder godt at være frivillig?

At være frivillig er noget af det sundeste og bedste, du kan gøre for dit eget liv. Kom til foredrag den 19.2.24 og hør hvorfor det hænger sådan sammen.

Det er en gevinst at være frivillig uanset hvilke rolle du spiller. Det er meningsfuldt at bidrage til menneskers udvikling og være i et fællesskab, hvor man er sammen om at hjælpe og styrke hinanden til at få et mere meningsfuldt liv. Verden har brug for flere af den slags initiativer.

Den eneste adgang til mening i livet er dette guddommelige øjeblik, og den meningsfulde udvikling bliver til i en dannelsesproces, hvor du forstår at tage vare på fællesskabet.

Så tager vi også humoren i brug, fordi den letter adgangen til læring og den udvikling der er brug for i et frivilligt og meningsfuldt liv”, siger Michael Nørager om sit foredrag.

 

Praktiske oplysninger

Sted: Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning

Dato: Mandag 19. februar 2024 kl. 19:00

Tilmelding: Senest 9. februar 2024.

Kontaktperson: Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

 

Husk at du kan følge Hjerteforeningen Herning på:

Praktiske oplysninger

Sted
Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning
Kontaktperson
Jørgen Bendtsen
herning@hjerteforening.dk
29930370