<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Herning

Referat generalforsamlingen 2023

Skrevet onsdag d. 22. marts 2023

En god og velbesøgt aften med et foredrag, som blev rigtig godt modtaget.

Referat af ordinær generalforsamling 7. februar 2023 – Fuglsangsø Centret

Der var 50 deltagere til generalforsamlingen udover bestyrelsen (7 medlemmer og 1 suppleant).

Fra Hjerteforeningen deltog frivilligkonsulent Vincent Löffler

 1. Valg af dirigent – Vincent Löffler blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Bestyrelsens beretning. Formand Jørgen Bendtsen fremlagde bestyrelsens beretning. Der var ikke spørgsmål til beretningen.
 3. Fremlægning af regnskab til orientering. Jørgen Bendtsen orienterede om regnsskabet. På baggrund af spørgsmål fra salen forklarede Jørgen Bendtsen og Vincent Löffler hvordan forretningsgangen er med tilsdkud fra hovedforeningen til lokalforeningen.
 4. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag.
 5. Valg af bestyrelse.
  • Nuværende medlemmer er: Jørgen Bendtsen, Kurt Nørum Pedersen, Lisbeth Falsig Tordrup, Benny Leth, Benny Østergaard, Henry Olesen og Ann Guldhammer.
  • Suppleanter: Torben Møller Christensen + ledig plads
  • På valg er Jørgen Bendtsen, Kurt Nørum Pedersen og Lisbeth Falsig Tordrup samt suppleant Torben Møller Christensen. Alle blev genvalgt-
  • Der var ikke nye kandidater til bestyrelsen eller suppleanter.
 6. Eventuelt
  • Lisbeth Falsig Tordrup oiplyste, at hun er i kontakt med en hjertepatient, der har planer om at etablere et cykelhold for hjertepatienter, hvor alle kan være med. Interesserede blev opfordret til at melde sig i løbet af aftenen. Der kom et par forslag til det videre arbejde, som Lisbeth giver videre til ham, der har tankerne.

Efter generalforsamlingen blev der serveret sandwich med kaffe/te og der var foredrag med overlæge Anne Sejr Knudsen ” Hvordan går det med danskernes hjerter?”. En kort præsentation af de almindeligste hjertesygdomme i Danmark, deres udbredning og behandlingsmuligheder – åreforkalkningssygdom,forkammerflimren, hjertesvigt og hjerteklapsygdomme.