<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Herning

Generalforsamling 2023, endelig dagsorden

Skrevet mandag d. 30. januar 2023

Der er ingen ændringer ift den udsendte indkaldelse/dagsorden.

Der er ikke indkommet forslag til behandling under punkt 4

Generalforsamling 2023

Tirsdag, den 7. februar 2023 kl. 19:00
Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning

Vi serverer kaffe og sandwich

Tilmelding aht. forplejning senest søndag den 29. januar til:
Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest den 24. januar. (Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected] )

 Alle er velkomne, og du / I kan ganske roligt møde op. Ingen bliver valgt eller presset til noget, hvis ikke de selv ønsker det. Alt er baseret på frivillig indsats. Men hvis nogen ønsker at være med i bestyrelsen eller deltage som frivillig hjælper ved eventuelle arrangementer, så kom endelig frem med det.

Dagsorden (endelig dagsorden kan ses her på hjemmesiden senest 30. Januar):

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlægning af regnskab til orientering ved kasserer.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til lokalafdelingens bestyrelse.

Nuværende medlemmer er:

Jørgen Bendtsen, Kurt Nørum Pedersen, Benny Østergaard, Lisbeth Falsig, Benny Leth, Ann Guldhammer og Henry Olesen. Suppleanter: Torben Møller Christensen.

På valg er:

Jørgen Bendtsen, Kurt Nørum Pedersen og Lisbeth Falsig samt begge suppleanter: Torben Møller Christensen

Alle modtager genvalg

  1. Eventuelt

Kaffe og sandwich.

Foredrag ved overlæge Anne Sejr Knudsen.

Hvordan går det med danskernes hjerter?

En kort præsentation af de almindeligste hjertesygdomme i Danmark, deres udbredning og behandlingsmuligheder. Åreforkalkningssygdom, forkammerflimren, hjertesvigt og hjerteklapsygdomme. 

Lidt om Anne: Speciallæge i kardiologi i 2003. Fra 2007-2018 ledende overlæge for først Hjerteafdelingen på Vejle Sygehus, siden Hjerteafdelingen på Sygehus Lillebælt (Vejle, Kolding og Fredericia sygehuse). Fra 2018-2022 hjerteoverlæge på Regionshospitalet Silkeborg, nu pensionist.

Praktiske oplysninger

Sted: Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning
Dato: Tirsdag 7. februar 2023 kl. 19:00

Tilmelding: Senest 29. januar 2023.

Kontaktperson: Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

 

Husk at du kan følge Hjerteforeningen Herning på: