<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Herning

Indkaldelse til generalforsamling 2022. Herning

Skrevet mandag d. 31. januar 2022

Generalforsamling  2022

Mandag, den 28. Februar 2022 kl. 19:00
Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning

Vi serverer kaffe og sandwich

Tilmelding aht. forplejning senest onsdag den 16. februar til:
Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal være formanden i hænde senest d.13.  februar. (Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected] )

Alle er velkomne, og du / I kan ganske roligt møde op. Ingen bliver valgt eller presset til noget, hvis ikke de selv ønsker det. Alt er baseret på frivillig indsats. Men hvis nogen ønsker at være med i bestyrelsen eller deltage som frivillig hjælper ved eventuelle arrangementer, så kom endelig frem med det.

Husk gyldig coronapas – dette er et krav fra Hjerteforeningen men kan godt blive ændret inden generalforsamlingen. Vi følger Hjerteforeningens og sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

Dagsorden (hvis ændringer kan endelig dagsorden ses her senest 20. Februar):

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlægning af regnskab til orientering ved kasserer.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til lokalafdelingens bestyrelse.
    1. Nuværende medlemmer er: Jørgen Bendtsen, Johannes Fomsgaard, Verner Sørensen, Lisbeth Falsig, Helmer Larsen, Benny Leth og. Kurt Nørum Pedersen Suppleanter: Mette Højer Nielsen og Benny Østergaard.
    2. På valg er Johannes Fomsgaard, Verner Sørensen og Benny Leth samt begge suppleanter: Mette Højer Nielsen og Benny Østergaard
  6. Eventuelt.

Kaffe og sandwich.

 

Praktiske oplysninger

Sted: Fuglsangsø Centret, Fuglsang Toft 4, 7400 Herning

Dato: Mandag den 28. februar 2022 kl. 19:00 

Tilmelding: Senest 16. februar 2022.

Kontaktperson: Jørgen Bendtsen på mobil 2993 0370 eller mail: [email protected]

 

Husk at du kan følge Hjerteforeningen Herning på: