<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2021 Herning

Skrevet fredag d. 5. februar 2021

Invitation til generalforsamling

 

Kære medlem af Hjerteforeningen i Herning

Vi har hermed fornøjelsen af at invitere dig til at deltage i den årlige generalforsamling.

Onsdag den 3. marts kl. 17.00

På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde (Zoom), så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning og derved passer på de særlige risikogrupper.

Vi starter med en kort velkomst efterfulgt af en videohilsen fra vores direktør Anne Kaltoft.

Selve generalforsamlingen vil i princippet forløbe som altid med flg. dagsordenpunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  • Nuværende bestyrelse: Jørgen Bendtsen, Johannes Fomsgaard, Verner Sørensen, Lars Engelbrechtsen, Helmer Larsen, Lisbeth Falsig og Benny Leth samt suppleanter: Kurt Nørum Pedersen og Mette Højer Nielsen
  • På valg er Jørgen, Lars, Helmer, Lisbeth samt de to suppleanter
  • Lars ønsker ikke genvalg.
  • Bestyrelsen foreslår Kurt Nørum Pedersen til den ledige plads.
  • Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller som suppleant? Send gerne en mail til herning@hjerteforening.dk
 6. Eventuelt

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse på mail til formand Jørgen Bendtsen: herning@hjerteforening.dk

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Ønsker du at deltage i generalforsamlingen skal du tilmelde dig via nedenstående link. Mødet forventes at vare max 1 time.

Tilmeld dig – klik her

Har du spørgsmål vedr. generalforsamlingen eller ønsker du at høre mere om den frivillige indsats i vores kommune, er du meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen.

 

Vi håber at møde dig virtuelt den 3. marts.

Med venlig hilsen

Hjerteforeningen Herning