<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kære medlemmer

Skrevet mandag d. 14. december 2020

Lige et par ord fra din lokale bestyrelse her op til jul.

2020 blev desværre et år med mange restriktioner. Corona-en ramte os i foråret med restriktioner og nedlukninger. Så blev der lempet lidt på restriktionerne og mange ting startede op igen. Indtil her sidst på året, hvor 2. bølge ramte med stor styrke. Kraftig stigende smittetal og nye restriktioner og nedlukningen.

Befolkningen er delt, nogen er for og andre imod restriktionerne. Nogen vælger at tage situationen alvorlig og passer på sig selv og andre. Og så er der en del, desværre alt for mange, som vælger at se stort på alle restriktioner og anbefalinger.

Ja, nogen af restriktionerne er hårde, andre er bare trælse. Men vi har dog i Danmark været forskånet for udgangsforbud og har langt hen ad vejen kunne leve næsten normalt. Tyskland har netop lukket alle butikker ud over levnedsmiddelbutikker, indført forbud mod salg af fyrværkeri og meget mere.

Hjerteforeningen opfordrer kraftigt til at vi alle tager det rigtig alvorligt, både for din egen skyld men også for dine kæres skyld.

Nu er vaccinen så på trapperne – så vi håber på at alt snart normaliseres igen (men mon ikke vi kommer til at mærke til det meget lang tid fremover?).

Og så lidt lokalt:

Nedlukningerne ramte jo også lokalforeningens aktiviteter.

Generalforsamling 2020 nåede vi at afholde i februar.

HjerteCafé’en startede op, og vi nåede lige i marts at afholde en enkelt udvidet HjerteCafé med et miniforedrag: Risikofaktorer i fht. udvikling af hjertesygdom / kransåreforsnævring, ved hjertesygeplejerske Heidi  Mikkelsen. Dette var en stor succes og planen var at lave flere af den slags.

Hjertemotion kørte med 2 hold forår, men blev også ramt af nedlukningen af fitnesscentre mm. Og da det igen blev muligt startede vi de 2 hold efterår. Vi manglede lige sidste gang på eftermiddagsholdet da nedlukningen kom. Hjertemotion er en succes. De tilbagemeldinger vi har fået fra deltagerne viser stor tilfredshed med Hjerteforeningen Hernings indsats, TræningsHusets lokaliteter og fysioterapeuten. Frugtordningen, samtalerne og sammenholdet roses også. Stor tak til tovholder Johannes, fysioterapeut Laura og ejerne af TræningsHuset Lene og Helene.

Husk i øvrigt, at vi har en aftale med TræningsHuset, så vore medlemmer kan få rabat på medlemsgebyret og på kompressionsterapi, se mere på vores hjemmeside, eller besøg TræningsHuset her: https://traeningshuset-lind.dk/ .

Hjerteforeningen har indført ”Hjertemotion On-line”, se mere om det her: https://hjertemotion.dk/ som en hjælp og inspiration.

Lidt gåture under hensyntagen til gældende anbefalinger er det også blevet til.

Børnebørnenes madværksted startede op for 4. gang i marts. Vi nåede lige at afholde første aften af fire inden nedlukningen. Og som tingene er, ved vi ikke, om eller hvornår vi kan starte op igen.

Selvhjælpsgruppen ”Os med hjertesvigt Herning” har også været ramt af forsamlingsforbud, nedlukning og Hjerteforeningens interne Corona-regler.

Selv bestyrelsesmøderne har været ramt – især af Hjerteforeningens interne regler.

Nu er det så jul igen, en jul, som for manges vedkommende nok bliver anderledes end den plejer. Nogen gør som de plejer. Det er selvfølgelig op til hver enkelt. Herfra skal kun lyde en opfordring til, at man passer på sig selv og andre. Tænk hygiejne og afstand, uanset hvor få eller mange, I skal være sammen med. Så går det hele jo nok alligevel.

Og motion er stadig vigtigt for os alle, men ikke mindst for os med hjertelidelser. Pga. forsamlings-forbuddet kan man jo ikke mødes i store grupper, men Hjerteforeningen opfordrer til ”Nytårsmarch 2021 – gå sammen hver for sig-uge!”  https://www.facebook.com/events/196527048779206

Husk at bruge jeres lokalforening – kun sammen kan vi opnå gode ting.

Vi i lokalforeningen Herning ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Følg os på facebook https://www.facebook.com/HjerteforeningenHerning