<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamlingen 2020 i Hjerteforeningen Herning

Skrevet onsdag d. 26. februar 2020

Generalforsamlingen i Hjerteforeningen Herning mandag 24. Feb. 2020

Vi startede i år med et rigtig godt foredrag af Hjerteforeningens adm. dir. Anne Kaltoft. Hun fortalte først lidt om udbredelsen af hjerte-kar-sygdomme, udviklingen på behandlingsmuligheder og de forbedrede overlevelsesrater. Så lidt om Hjerteforeningen i tal. Derefter hørte vi mere om Hjerteforeningens formål, strategi og ambitioner. Det kan godt lyde lidt tørt, men med Annes store viden og erfaring formår hun at fortælle så levende og medrivende, at tiden gik rigtig hurtigt. Til slut svarede hun på spørgsmål fra salen, inden hun forlod os for at tage tilbage til København. En stor tak til Anne.

 

Så gik vi over til kaffe og sandwiches. Her var lige tid til at småsnakke lidt inden vi gik over til selve generalforsamlingen, som forløb i god ro og orden.

 

Referat fra generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent/Hjerteforeningens konsulent, Anette, blev valgt til at varetage jobbet.
 2. Formanden (Jørgen Bendtsen) Fremlagde bestyrelsens beretning, den afdækkede et rigtigt stort og flot program som lokalforeningen havde afviklet over det sidste år. Den nye formand har virkelig sat sig i stolen, og gør et flot stykke arbejde.
 3. Verner fik ordet til fremlægning af regnskabet, som blev godkendt uden bemærkninger.
 4. Behandling af indkomne forslag var hurtigt overstået, da der ikke var nogle.
 5. Valget af bestyrelsen forløb også glat, Verner blev genvalgt samt de to nye emner, som bestyrelsen havde foreslået, Benny Leth og Johannes Fomsgaard. Begge har allerede smagt på bestyrelsesmøderne et par gange. Det lykkedes, med dirigentens hjælp at få valgt 2 suppleanter ind, Mette Højer Nielsen og Kurt Nørum Pedersen. Vi ønsker alle de nye velkommen og glæder os til et fortsat godt samarbejde med Verner/kasserer. DESVÆRRE måtte vi sige farvel til Hans Pedersen, som har gjort en flot indsats over en årrække. Hans stiller sig dog fortsat til rådighed som frivillig tovholder for HjerteCaféen, hvilket vi sætter stor pris på.
 6. Bestyrelsen konstitueres på næste møde medio marts. Der var spørgsmål fra Kurt (den nye suppl.) omkring emner som gåture og ikke mindst den psykiske side (angst) af det at få hjerteproblemer. Det er et emne som vi helt sikkert vil tage op senere.

 

Vi var ca. 40 fremmødte, hvilket må siges at være godkendt. Og bestyrelsen mener at vi nu har en god og arbejdsdygtig bestyrelse, som med de nye kræfter ikke vil være helt så sårbar.

Efter konstitueringsmødet (medio marts) og kan I finde oplysninger om rollefordelingen på hjemmesiden https://lokal.hjerteforeningen.dk/herning/kontakt/

Lidt tal:

 • Omkring 476.000 lever med en hjerte-kar-sygdom .
 • Hvert år rammes ca. 55.300 af en hjerte-kar-sygdom.
 • Omkring 12.400 dør hvert år af en hjerte-kar-sygdom.
 • Antallet, som dør af hjerte-kar-sygdom er halveret fra 1995 til 2016.

Og lokalt:

 • Herning Kommune havde i 2017 i alt 88.733 indbyggere.
 • Af dem havde 7.457 hjerte-kar-sygdomme.
 • Hjerteforeningen Herning har dd. 1.660 medlemmer.

Vær med til at gøre en forskel:

 • Meld dig ind i Hjerteforeningen
 • Brug Hjerteforeningens tilbud.
 • Bak op om Hjerteforeningen Herning. Din lokale repræsentant i Hjerteforeningen
 • Kun med medlemmernes opbakning og input kan vi gøre Hjerteforeningen Herning til en attraktiv forening med de rigtige tilbud.