<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Indkaldelse til generalforsamling og foredrag

Skrevet tirsdag d. 22. februar 2022

Hjerteforeningen Herlev

Inviterer til Ordinær generalforsamling samt foredrag (tillykke med min sygdom ved Jesper Outzen).

Mandag d. 14. marts kl. 17.00
Sted:  Frivilligcenter, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev

Tilmelding er nødvendigt til begge arrangementer.
Sidste tilmeldingsfrist d. 01-03-2022
Til:    elinjuhl@gmail.com eller tlf. 3172 8524

Foredrag starter kl. 17.00 og slutter ca. kl. 18.15

Der serveres kaffe, te, vand og sandwich

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og er kun for medlemmerne i Herlev Hjerteforening.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Elin Juhl. Modtager genvalg.
Finn Pedersen. Modtager genvalg.
Bente Wurtz. Modtager genvalg.

Suppleanter.
Ingen i øjeblikket.

  1. Eventuelt
  2. Tak for i aften.

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelse.
Til:    elinjuhl@gmail.com

Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, der kan stille op til bestyrelsen og stemme.

Med venlig hilsen

Formand Elin Juhl
elinjuhl@gmail.com