<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Skrevet lørdag d. 8. februar 2020

Lokalforeningen inviterer til den årlige generalforsamling med efterfølgende foredrag.
Mandag d. 2. marts 2020, kl. 18.15 i Kulturværftet lokale M1- 3000 Helsingør

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Evt.
Forslag indsendes til formanden, senest tirsdag d. 25. 2. 2020 på mail:
ebbepetersen067@gmail.com

Bestyrelsen vil venligst opfordre til at man overvejer at tilbyde sin hjælp som bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningen Helsingør.
Vi har brug for 2 bestyrelsesmedlemmer mere til dette vigtige forebyggende arbejde til gavn for hjertepatienter og deres pårørende.
Yderligere information fået ved henvendelse til Ebbe Petersen, tlf. 0046 703572997.

Kl. 19.15 er der et spændende foredrag med journalist og tidligere redaktionschef og forfatter til bestselleren:
“Det skal mærkes vi lever”
– foredraget bygge på en 50 timer dyb samtale med to af Danmarks dejligste mænd, nationaldigteren Benny Andersen og forfatter og præst Johannes Møllehave.

Alle er hjertelig velkomne