<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Hedensted

Generalforsamling 20 februar

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

DEN 20. FEBRUAR 2024 kl. 19:00  

FRIVILLIGHUSET HEDENSTED, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der følgende foredrag:

                             Psykolog Vincent Löffler vil holde foredrag med titlen:

                                    “Det forandrede liv vi ikke selv valgte”

Et foredrag om de følelsemæssige reaktioner, som patienter og pårørende oplever, når sygdom bliver en del af dagligdagen. Vincent vil ligeledes se på følelsernes årsag, deres mekanisme og hvordan vi skal forholde os til dem.

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til formand Mogens Laursen på mail [email protected] eller SMS besked på 22 73 18 75. Endelig dagsorden med indkomne forslag vil senest en uge før generalforsamlingen være at finde på vor hjemmeside lokal.hjerteforeningen.dk/hedensted.

Alle er velkomne, dog er det kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret. Hjerteforeningen vil være vært ved et lille traktement med kaffe og kage.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til formanden på ovenstående mailadresse eller SMS.

Grundet ombygning i området er der desværre lukket for kørende adgang til Frivillighuset, men stadig adgang for gående.

På gensyn den 20. februar kl. 19:00

Bestyrelsen Hjerteforeningen Hedensted

 

Praktiske oplysninger

Sted
Frivillighuset Hedensted, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted
Priser
0
0 kr.
Kontaktperson
Mogens Laursen
mogens.laursen@hafnet.dk
22731875