<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Hedensted

Husk Generalforsamlingen 20. februar

Skrevet mandag d. 12. februar 2024

Vi minder om vores generalforsamling den 20. februar i Hjerteforeningen Hedensted

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Laursen
  3. Bestyrelsen fremlægger årsregnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse. Mogens Laursen og Lisbeth Hansen ønsker ikke genvalg, og vi skal derfor have valgt 2 – 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant modtager genvalg.
  6. Eventuelt

Det er vigtigt, at foreningen får nye bestyrelsesmedlemmer, da lokalforeningens eksistens er afhængig af dette, idet både formand og kasserer ikke er på genvalg. Har man spørgsmål vedr. bestyrelsesarbejdet, er man velkommen til at kontakte næstformand Torben Brandt Sørensen på telefon 29 68 60 02.

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

DEN 20. FEBRUAR 2024 kl. 19:00  

FRIVILLIGHUSET HEDENSTED, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der følgende foredrag:

                                  Psykolog Vincent Löffler vil holde foredrag med titlen:

                                             “Det forandrede liv vi ikke selv valgte”

Et foredrag om de følelsemæssige reaktioner, som patienter og pårørende oplever, når sygdom bliver en del af dagligdagen. Vincent vil ligeledes se på følelsernes årsag, deres mekanisme og hvordan vi skal forholde os til dem.

Forslag til generalforsamlingen bedes sendt senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til formand Mogens Laursen på mail [email protected] eller SMS besked på 22 73 18 75. Endelig dagsorden med indkomne forslag vil senest en uge før generalforsamlingen være at finde på vor hjemmeside lokal.hjerteforeningen.dk/hedensted

Alle er velkomne, dog er det kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret. Hjerteforeningen vil være vært ved et lille traktement med kaffe og kage.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til formanden på ovenstående mailadresse eller SMS.

Grundet ombygning i området er der desværre lukket for kørende adgang til Frivillighuset, men stadig adgang for gående.

På gensyn den 20. februar kl. 19:00

Bestyrelsen Hjerteforeningen Hedensted