<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Hedensted

Husk Generalforsamling 15. februar

Skrevet torsdag d. 2. februar 2023

Vi minder om vores generalforsamling den 15. februar:

Som nævnt vil psykolog Vincent Löffler  holde et indlæg om søvn. Her er lidt introduktion:

Taget i betragtning at vi bruger ca. en tredjedel af vores liv på at sove, ved vi faktisk meget lidt om, hvorfor vi sover og hvilke mekanismer, der foregår i vores krop, mens vi sover. En større bevidsthed om vores søvn og dens mekanismer kan dog hjælpe os til at få en bedre søvn. At blive ramt af en alvorlig sygdom kan have en negativ indflydelse på vores søvn. I sit oplæg om søvn vil psykolog Vincent Löffler komme nærmere ind på, hvad der sker i vores krop når vi sover, og hvordan vi måske kan forbedre vores søvn.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formand Mogens Laursen
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag – der er ingen indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse. Lene Gall og Aase Jensen ønsker ikke genvalg, og vi skal derfor have valgt 1 – 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Suppleant Annette Vonsyld ønsker ikke genvalg og vi skal derfor vælge 1 – 2 nye suppleanter
  6. Eventuelt

Bemærk: I skal ikke holde jer tilbage for at deltage, da vi har forslag til nye medlemmer af bestyrelsen og suppleant

INVITATION TIL GENERALFORSAMLING

DEN 15. FEBRUAR 2023 kl. 19:00  

FRIVILLIGHUSET HEDENSTED, Østerbrogade 21 B, 8722 Hedensted

Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der spændende foredrag:

Psykolog Vincent Löffler vil holde et indlæg om søvn

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal sendes senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til formand Mogens Laursen på mail [email protected] eller SMS besked på 22 73 18 75. Endelig dagsorden med indkomne forslag vil være at finde på vor hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen: lokal.hjerteforeningen.dk/hedensted

Alle er velkomne, dog er det kun medlemmer af Hjerteforeningen, der har stemmeret. Hjerteforeningen vil være vært ved et lille traktement med kage og kaffe.

Af hensyn til traktementet bedes man tilmelde sig til formanden på ovenstående mailadresse eller SMS.

Grundet ombygning er der desværre lukket for kørende adgang til Frivillighuset, men stadig adgang for gående.

På gensyn den 15. februar kl. 19:00

Bestyrelsen Hjerteforeningen Hedensted