<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nu i samarbejde med Hjerteforeningen i Horsens

Skrevet fredag d. 30. juli 2021

Vores to bestyrelser har haft et online-møde og efterfølgende fælles udvalgsmøde og er enige om et tæt og forpligtende samarbejde, der bl.a. betyder:

  • At man fra begge kommuner kan deltage i ”hinandens” aktiviteter.
  • Ideudveksling og gensidig inspiration bestyrelserne imellem.
  • Branding af aktiviteterne i de to kommuner via hjemmeside, medlemsmail, Facebook m.m.

De aktiviteter, vi kan involvere os i til fælles gavn for deltagere i de to kommuner, kan f.eks. være: Hjertemotion, gratis Giv Liv Kurser, Hjertecafé eller Sundhedscafé – gerne i samarbejde med andre patientforeninger samt muligvis blodtryksmåling.

Et eksempel: Hjertemotion, der finder sted i Horsens, Hedensted og Brædstrup, kan man tilmelde sig, hvor det passer bedst i forhold til tidspunkt og geografi.

Vi vil fra de to lokale hjerteforeninger orientere nærmere, når tiden for de enkelte arrangementer nærmer sig.

Det førstkommende vil nok være Hedensteds kystvandring søndag den 15. august kl. 10-13 på en del af Kyststien med afgang fra Bugtens Ishus, Gludvej, Juelsminde.

Nærmere om Kyststien Snaptun – Juelsminde (eller omvendt):
https://www.kystlandet.dk/kystlandet/planlaeg-turen/kyststien-snaptun-juelsminde-gdk1082103

Hedensteds hjemmeside:
https://lokal.hjerteforeningen.dk/hedensted/

Hedensteds Facebookside:
https://www.facebook.com/Hjerteforeningen-Hedensted

Horsens´ hjemmeside:
https://lokal.hjerteforeningen.dk/horsens/

Horsens´ Facebook:
https://www.facebook.com/hjerteforeningenhorsens

Kontakt Hjerteforeningen Horsens:
horsens@hjerteforening.dk

 

Med ønsket om en god sommer, vi glæder os til at møde jer.

Bestyrelserne i Hedensted og Horsens