<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Så er vi igang

Skrevet tirsdag d. 20. april 2021

Hjerteforeningen Hedensted har haft online Generalforsamling og valgt ny bestyrelse. Der var 2 personer fra den tidligere bestyrelse som ønskede at genopstille. Bestyrelsen består nu af følgende personer: Formand Ulla, næstformand Birthe, kasserer Aase, Jill webmaster, sekretær Lene, bestyrelsesmedlem Henning.

Formanden orienterede om, hvad der tidligere havde været af arrangementer i Hjerteforeningen Hedensted. Herunder Hjertemotion i Frivillighusene i Hedensted og Tørring. Gåture på Hjertestierne i Hedensted Juelsminde og Tørring, disse er naturligvis udsat p.g.a. Coronapanemien, dog ønsker bestyrelsen at disse arrangementer genetableres når restriktionerne fortæller at det er forsvarligt.


Vi talte om flere nye tiltag
som vi gerne ville starte op løbende, som f.eks. Sundhedscafe, med foredrag af hjertelæger, sygeplejersker, samt kost- og motionsvejledere, ligesom andre foredragsholdere også vil have interesse.

Kort over hedensted kommune
Markeret kort som angiver områder som Hjerteforeningen Hedensted dækker

Hjertestier er at finde i Hedensted, Juelsminde og Tørring. (Adresser kan findes ved at søge på Google) eller kontakt Hjerteforeningen Hedensted hvis du ønsker at gå ture på disse stier.

Der var også ønsker om at lave særlige arrangementer ind imellem forbindelse med nogle gåture på Hjertestierne, hvor vi ville opstille en lille bod med frugt og vand samt Hjerteforeningens foldere, og Merchandise, til orientering om Hjerteforeningen Hedensteds tilbud til borgerne.

Der kom flere ønsker frem, som vi vil forsøge at etablere løbende hen ad vejen, som der er ressourcer og midler til. F.eks. madhold, evt. med fremmøde 1 gang månedlig, tilberede hjertevenlig kost og spiser sammen.

Der var forslag om at vi kunne deltage i Hedenstedløbet, hvor vi ville sælge T-shirts fra Hjerteforeningen og udlevere frugt og vand under løbet.

Som tidligere ønskede bestyrelsen også at etablere spændende, guidede udflugter til smukke steder og seværdigheder, ligesom der også kom forslag om, at vi kunne få etableret Frivillighedsdag med deltagelse af alle foreninger for at skabe interesse for hver sin forening i Hedensted Kommune.

Der skal opstillet pavilloner i f.eks Hedensted og Tørring på en central gade eller plads. Frivillighedsdage, som ovennævnte foregår i flere andre kommuner i Danmark med stor interesse, samt velbesøgt af borgere i den pågældende kommune. Bestyrelsen ønsker som beskrevet flere nye og interessante tiltag, og håber på et godt samarbejde med Frivilligafdelingen på Hedensted Kommune.

Vi er i gang med at starte en ny Facebookside op (Hjerteforeningen Hedensted) her vil blive lagt alle arrangementer og øvrige informationer op. Det vil også være muligt at sende forespørgsler til bestyrelsen via Beskedknappen.
Ønsker du kontakt med til Hjerteforeningen Hedensted vil Ulla kunne kontaktes på telefon 22 34 37 63.

Du kan også ringe til Hjertelinjen på 70 25 00 00 alle hverdage fra kl. 9 – 16. Hjerteforeningens rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer.

 

Med venlig hilsen
P. b. v.
Lene Gall