<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og generalforsamling 10. feb.

Skrevet tirsdag d. 14. januar 2020

Mandag 10.februar 2020 kl. 19.00
i Frivillighuset Østerbrogade 21 B ,Hedensted.

Fysioterapeut Marie Marquard Vendelbjerg vil fortælle om vigtigheden af motion efter hjertesygdom samt hvordan man kommer i gang og fortsætter. Hun vil desuden tale om
hjertesund kost. Marie leder vores hjertemotion hver uge.
Vi serverer kaffe og småkager.

Hjerteforeningen Hedensted holder generalforsamling med flg. dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsen
6. Evt

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen ,er du velkommen til at rette henvendelse til
formanden. Se kontaktoplysninger her: https://lokal.hjerteforeningen.dk/hedensted/kontakt/

Alle er velkomne -vi glæder os til at byde ind til en god aften