<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Motion i Naturen – Ølsted grusgrav

Kom og vær med til Motion i Naturen i Ølsted grusgrav.
Fra 29. 0ktober – Hav pandelygte med

Praktiske oplysninger

Sted
Mødested: Ølsted Grusgrav, Rakenhøj ved bommen mod scenen kl. 17-18
Datoer
Torsdag 29. oktober 2020
Torsdag 5. november 2020
Torsdag 12. november 2020
Torsdag 19. november 2020
Torsdag 26. november 2020
Torsdag 3. december 2020
Kontaktperson
Jørgen Petersen