<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Halsnæs

Generalforsamling 2024

Halsnæs Hjerteforening holder generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl. 1630.
Sted: 3F’s lokaler på Aase Hansens Vej 10, 3300 Frederiksværk.
Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen
indsendes til formanden senest 14. februar 2024.

Praktiske oplysninger

Sted
3F’s lokaler på Aase Hansens Vej 10, 3300 Frederiksværk.
Priser
Alle
0,00 kr.
Kontaktperson
Tarja Knudsen
tarjaporkka@gmail.com
21287472