<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Halsnæs

Generalforsamling 2024

Halsnæs Hjerteforening holder generalforsamling onsdag den 6. marts 2024 kl. 1630.
Sted: 3Fs lokaler på Aase Hansens Vej 10, 3300 Frederiksværk.
Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen
indsendes til formanden senest 21. februar 2024.

Praktiske oplysninger

Sted
Kontaktperson
Tarja Knudsen
tarjaporkka@gmail.com