<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerteforeningen Halsnæs

Generalforsamling 2023

Halsnæs Hjerteforening holder generalforsamling onsdag den 1. marts 2023 kl. 1530.
Sted: 3Fs lokaler på Aase Hansens Vej 10, 3300 Frederiksværk.
Dagsorden iflg. vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen
indsendes til formanden senest 15. februar 2023.

Praktiske oplysninger

Sted
3 F´s lokaler Aase Hansens Vej 10,3300 Frederiksværk
Datoer
Onsdag 1. marts 2023 kl. 15:30 - 16:30
Priser
Gratis adgang
kr. 0,00 kr.
Kontaktperson
Henrik Bro
brohenrik@gmail.com
+4571703889