<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Dagsorden jv. vedtægterne:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Bestyrelsens beretning
  • 3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  • 4. Behandling af indkomne forslag
  • 5. Valg af bestyrelse
  • 6. Eventuelt

Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamling.

Praktiske oplysninger

Sted
Aase Hansensvej 10, 3300 Frederiksværk
Kontaktperson
Henrik Bro
brohenrik@gmail.com