<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Halsnæs

Generalforsamling 2022

Skrevet tirsdag d. 25. januar 2022

Vi afholder generalforsamling i forlængelse af vores Hjertecafe onsdag den 2. marts 2022 kl. 1630.

Dagsorden iflg. vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Eventuelt

Vi følger Sundhedsstyrelsens covid retningslinjer. Indtil videre er generalforsamling planlagt til fysisk afholdelse men ændres dette til elektronisk afholdelse vil det blive meddelt her