<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

HJERTESTIER

Skrevet tirsdag d. 15. september 2020

Hjerteforeningen Guldborgsund har 3 hjertestier:

OVSTRUPSKOV: P-plads Skadekilde på Nybyvej

KOHAVESKOVEN: Folkedanserhuset, Østre Alle

FRUENS EGE – FALSTER: Plads, Grønsundvej

 

Rigtig dejlig tur