• Hjertemotion starter igen på Bakkehuset, med start 2. september 2021 kl. 15,00 – 16,00.

    Hjertemotion med Hjerteforeningen Guldborgsund. Sted: Bakkehuset, Fjordbakken 79, Nykøbing F. på torsdage, med start 2. september 2021 til 16. december 2021. Instruktør: Fysioterapeut Jakob Jensen, pris kr. 500,- for hele perioden. Tilmelding til formand Kirsten Jensen, tlf. 24223990, eller mail: hjerteguld@mail.com Frist for tilmelding torsdag den 26. august 2021.

    Skrevet torsdag d. 12. august 2021

  • HJERTESTIER

    Hjerteforeningen Guldborgsund har 3 hjertestier: OVSTRUPSKOV: P-plads Skadekilde på Nybyvej KOHAVESKOVEN: Folkedanserhuset, Østre Alle FRUENS EGE – FALSTER: Plads, Grønsundvej   Rigtig dejlig tur  

    Skrevet tirsdag d. 15. september 2020