<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Referat fra møde i Århus den 9. februar

Skrevet fredag d. 24. marts 2017

Den 9. februar samledes GUCH’ere for at tale om, at samle en gruppe for de yngre medlemmer af GUCH. Gruppen vil være omkring Århus.
Anita, som indkaldte til mødet, har sendt mig dette referat. Hvis du kunne være interesseret i at være med på et af disse møder, så læs gerne referatet igennem

REFERAT FRA MØDET OM GUCH-GRUPPE I VEST 9/2-17

Udsprunget af et ønske fra de Heart Teens, der er blevet til GUCH’er og som gerne vil fortsætte med at mødes med andre hjertesyge unge, inviterede vi til mødet, for at finde ud af om der var interesse for at afholde GUCH-møder i Aarhus.

Der mødte 10 op

En af deltagerne spurgte til, om der rent faktisk var et behov for disse møder, og det mente de fleste der var.

 

Efter en kort præsentationsrunde, gav Hanne Andersen, leder af Hjerteforeningens rådgivning i Aarhus en kort præsentation af Hjerteforeningen og baggrunden for indkaldelsen til mødet.
Anita Lykke Christiansen, sygeplejerske i rådgivningen, fortalte kort om Heart Teens. Anette, Hjerteforeningens frivilligkonsulent i region Midt, fortalte kort om GUCH, godt suppleret af Maja, som er bestyrelsesmedlem i GUCH og Christina som er medlem af GUCH.

Herefter blev der lavet 3 grupper der hver især skulle komme med idéer til fremtidige møder og aktiviteter. Idéerne ses herunder.

 1. Idéer til fremtidige møder:
  Tidspunkt: hverdagsaften eller week-end?
  Deltager fra rådgivningen med i starten
  + fagligt indhold+ a’la heart Teens
  Ca hver 2. måned+ efter behov
  Fast base? Rykkes til nyt sted hver gang? Kørepenge?
  Tema planlægges 4 uger frem
 1. Idéer til andre aktiviteter:
  Sociale aktiviteter i Aarhus eks. Bowling, Film ca 4 gange om året.

Det blev vedtaget at næste step er at nedsætte en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i ovenstående idéer, skal lave et ”skellet” for hvordan møderne skal se ud. Jeg regner med at vi kan gøre det på ét møde.

Herefter vil vi planlægge dato og indhold for møderne i 2017. Eventuelt på et nyt møde.

Hvis I ønsker at deltage i arbejdsgruppen skal I melde tilbage til Anita, som er tovholder på arbejdsgruppen. Hendes mail er anital@hjerteforeningen.dk. Vi skal have mindst 4 og max 6 tilbagemeldinger, og gerne en blanding af gamle og kommende GUCH’er. Frist for tilbagemelding 20/3-17

Jeg glæder mig til at høre fra jer så vi kan komme i gang med planlægningen.

Ref. Anita Lykke Christiansen.