<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
GUCH

Referat GUCH generalforsamling 2016

Skrevet fredag d. 29. januar 2016

GUCH generalforsamling 2016

Referat

 • Formandens beretning

Året har budt på mange nye arrangementer og nye medlemmer. Christina som nydt bestyrelsesmedlem. Farvel til Kirsten. Sidste år var vi 8 medlemmer og i år skulle vi have været 16 (det blev til 14). Antallet stiger. Vi har i år lært om hjernemad. Vi har grillet hos Kirsten. Senere i august var der familie kursus. I september havde lokalforeningen lavet et arrangement med fokus på mad. Senere i september var der motionsweekend i Odense.

Til alle arrangementer har vi budt velkommen til nye medlemmer. I oktober var der hyggeweekend i Middelfart. Her så vi det næststørste antal deltagere (til Middelfart-arrangementer). Nøgle ordet til alle weekender er hygge. Vi håber mange deltagere fra årets arrangementer vender tilbage. Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder over Skype i løbet af året. I år løsriver vi os fra Børneklubben. Vores medlemstal skal stige 100% inden 2020. Missionen er, vi kan sagtens blive flere. Samarbejdet med Hjerteforeningen spirer. Der er også stor opbakning fra børnehjertefonden samt fra Børneklubben. I år må vi desværre sige farvel til Kim og Emil. Tusinde tak til alle for deres indsats.

 • Orientering

Hjerteforeningen: To ting er vigtige. Første ting er at HF har nogle klubber/ regioner. Vi er en af dem. Vi har længe tænkt, at vi gerne vil være selvstændige. Det har HF nu indarbejdet i deres børn og unge strategi. Den anden ting der er vigtig er, at HF er flyttet fra Hauser Plads til Vognmands gade 7. Det skulle fremme hele kulturen derinde og sørge for, at alle afdelinger kommer til at snakke meget bedre sammen. vi har fået et tæt samarbejde med de nye. Eksempelvis Metine. De kan hjælpe med arrangementer, som vi ikke selv kan løfte. Vi har fået Rikke som projektleder i Børnehjertefonden, og Gitte som frivillig konsulent.

Børnehjertefonden: To fonde der engang blev slået sammen i 2009/2010, og blev lagt samlet som en uafhængig del. Fondens vedtægter blev ændret sidste år. Når det handler om børn er et børnehjertefonden og HF der samarbejder. Det har støttet flere af vores arrangementer, og de har støttet mere og mere de sidste par år. Finansierer eksempelvis Middelfartweekenden. Giver tre legater årligt. Senest gik et af dem til en forsker der fokuserer på hjertebørn.

Børneklubben: Vil gerne have os med til deres arrangementer. Vi kan give forældre og børn vished om at man sagtens kan vokse op og have det rigtig godt. Derfor er det bange for vores (GUCH) løsrivelse. De er villige til at dele erfaringer, etc. De har landsmøde i marts, og vi får nogle repræsentanter med.

Ungepatienter: Ved folkemødet i 2012 var unge fra Kræftens Bekæmpelse, FNUG, etc. deltagende og vi gerne have os (GUCH) med. Emil har været med. Netværket ansøger Trygfonden om et 3 årligt projekt. Det skal være et forsøg om at få unge patienter på dagsorden. Der er fundet, at vi i gruppen adresserer samme udfordringer – uanset sygdom. Danskepatienter bakker op. Ansøgningsfrist er 1. Marts. Det antages, at dem der har været med i projektet fra start, fortsætter. Vores (GUCH) vil blive boostet og få større opmærksomhed gennem dette arbejde. En pang-dang til Danskepatienter, men for de unge.

Økonomi: Status for 2015 er, at vi brugte ca. 56.000 kr. og vi havde budget på 80.000. så vi brugte ikke det hele, og det kan ikke overføres. Vi har igen 80.000 kr. (fordelt af 40.000 kr. til sommer og 40.000 kr. efter sommer). Måske kan de første 40.000 ikke overføres til efter sommer, hvis de ikke bruges inden sommer. Dette undersøges. Det forventes, at donationen på 80.000 fortsætter selvom vi går efter at blive selvstændiggjort. Vi bliver flere penge i de år hvor vi har internationale konferencer, således at der ikke er nogen medlemmer der ikke kan deltage grundet økonomi.

Diverse:

 1. Vi skal have defineret vores (GUCH) formål.
 2. Lad os få lavet en forventningsafstemning omkring økonomi med HF.
 • Indkomne forslag

Valg af fem bestyrelsesmedlemmer

 • Valg af suppleanter

6 stiller op, og der skal derfor foregå en afstemning.

Bestyrelsesmedlemmer:

 1. Katja
 2. AK
 3. Michael
 4. Maja
 5. Josephine

Suppleanter:

 1. Christina
 2. Josefine

Eventuelt

Vi vil gerne have hospitaler mere engagerede i at fortælle om os (GUCH)

 • Frokost