<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
GUCH

Formandens beretning 2019

Skrevet tirsdag d. 22. januar 2019

Formandens beretning, 2019

Endnu et godt og begivenhedsrigt år i GUCH er gået. Vi har, som sædvanlig haft rigtig mange arrangementer på tapetet. Nogle har været velbesøgt, andre har haft færre deltagere end vi plejer. Men som altid, så har det været hyggeligt at være sammen med jer og vi i bestyrelsen glæder os til et nyt og spændende år.

Arrangementer i 2018

2018 har budt på mange af de sædvanlige arrangementer: Generalforsamling, Ungeweekend, Motionsweekend, en campingweekend, en weekend for GUCH’ere over 35 og en juletur. Derudover har vi haft endnu en Ungeweekend, som blev gjort mulig via en donation, vi har sendt tre GUCH’ere afsted til Finland på den europæiske konference og så har vi forsøgt at få et herrearrangement op at stå. Uden held desværre.

I juni var vi blev vi inviteret med på to festivaler, Northside og Tinderbox, hvor vi var med på Northside. Her skulle vi samle pant og alene på Northside blev der samlet over 18.000 kroner ind. Penge, som vi skal bruge til at lave spændende arrangementer til jer!

Ved et stort indsamlingsshow i juni, som blev sendt på DK4, blev der sat fokus på unge hjertepatienter, som dyrker sport. Selvom GUCH kun blev nævnt et par gange, så har jeg fået skabt nogle kontakter, som kan hjælpe os med at komme ud med vores budskab.

Årets julebrev, som er blevet sendt til alle medlemmerne i Hjerteforeningen, indeholdt også en fortælling om GUCH og beskrev, hvorfor gruppen er så fantastisk, som den er. Desværre går de indsamlede penge ikke til os – men vi har fået en masse opmærksomhed fra de eksisterende medlemmer i Hjerteforeningen.

Arrangementer i 2019

Vi gentager de successer vi har: Ungeweekend, Motionsweekend, weekend for GUCH’ere over 35 og juleturen. Igen i år forsøger vi os med en herretur – denne gang, en lørdag-søndag. Vi håber der er opbakning omkring arrangementet og jeg ved at Sune, som står for det, glæder sig.

Det er bestyrelsens drøm at lave flere små og lokale arrangementer, såsom biografture og cafebesøg. Desværre har vi ikke ressourcer til at gøre det i øjeblikket. Derfor er det så dejligt at se at nogen af jer mødes privat og selv tager initiativ til at ses med andre GUCH’ere. Bliv endelig ved med det!

Vi håber også at kunne være med på Northside og Tinderbox igen i år. Vi har allerede følere ude og vi håber at kunne få det at vide i god tid i år, så vi har tid til at finde frivillige – og så vi har tid til at finde et system, så dem, som ikke kan arbejde de otte påkrævne timer også kan være med! Vi synes nemlig at alle skal have ret til at komme på festival og til at hjælpe til med at samle penge og pant, også selvom man har en hjertesygdom.

Mere opmærksomhed i Hjerteforeningen

Vi har fået mere opmærksomhed i Hjerteforeningen. Det er blandt andet sket med nogle film, som vores eget medlem Puk Lodahl Eisenhardt skal lave. Vi har fundet 10 GUCH’ere, som vil fortælle deres historie til verden og på den måde udbrede kendskabet om GUCH.
Filmene forventes at blive lavet i løbet af år – og I skal selvfølgelig nok komme til at se dem når de er klar!

Hjerteforeningen er også, sammen med os i bestyrelsen, ved at gøre os mere synlige og fortælle om, hvor fedt det er at være med i vores gruppe. Det bliver blandt andet gjort med mere information omkring os på vores egen hjemmeside og på Hjerteforeningens. På den måde er der forhåbentlig flere, som ser vores gruppe og får glæde af vores mange tilbud.
Der er stor opbakning fra Hjerteforeningen til vores gruppe. De synes vores arbejde er vigtigt og de kan mærke bestyrelsens begejstring, når vi fortæller om vores arrangementer, vores medlemmer og hvordan de udvikler sig. Det er skønt med opbakningen og det sætter jeg meget stor pris på!

Hjerteforeningen har igangsat en undersøgelse om unge hjertepatienter. Den handler om, hvordan det er at gå fra at være barn til voksen på sygehuset. Lige nu er de i fuld gang med at indsamle data.
Resultaterne skal bruges til at forbedre sygehusoplevelsen hos unge. De skal også bruges til at få viden om, hvordan vi udbreder kendskabet til GUCH, så det ikke kun er os der sidder her (og nogle flere), som kender og bruger gruppen.

Der har været meget fokus på de unge i 2018, og det kommer til at fortsætte i 2019. Vi forsøger ihærdigt at fortælle Hjerteforeningen om de ældre GUCH’ere og at de også er en del af vores gruppe og at der også skal forskes i dem. Det er desværre en overset gruppe, som vi håber kommer mere i vælten i løbet af den kommende tid. Vi gør i hvert fald vores for at sætte fokus på jer!

Bestyrelsesarbejde

Vi får mere at mere at lave i bestyrelsen. I år har vi siddet tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Der har været mange opgaver at løfte og for få skuldre til at løfte dem. Derfor vil jeg gerne bede om jeres hjælp: Vi mangler hjælp til at udtænke og planlægge vores arrangementer. Både de faste, men også dem som pludselig opstår.
Derfor vil jeg gerne opfordre jer alle til at hjælpe, hvis I kan – eller at prikke til nogen i GUCH, som I ved kan hjælpe, men som skal have et skub for at gøre det.
Som noget nyt vil vi gerne åbne for at jeres søskende kan hjælpe os. Det er ikke noget vi har gjort før, så det bliver et eksperiment. Men vi håber at kunne løfte nogle flere opgaver, hvis vi får raske til at hjælpe os.
Deres hjælp kan bestå i at lave et helt arrangement, eller dele af et. Så hvis I har nogle søskende, som gerne vil hjælpe, må I meget gerne sende dem videre til bestyrelsen. Så skal vi nok sætte dem i arbejde ????

Fordi der er så meget at lave i GUCH, så har jeg besluttet ikke at lave arrangementer i 2019. Det er en blanding af at jeg har rigeligt at lave af andre ting i GUCH – men også fordi mit energiniveau bare ikke er det samme, som det tidligere har været. Så for at få tid til alle de andre ting, har jeg valgt at stoppe på den front.
I stedet bliver det nogle af mine andre bestyrelsesmedlemmer, som tager sig af arrangementer og spørgsmål omkring dem.
Jeg vil dog stadig deltage på de arrangementer jeg kan, og I får mig stadig at se. Både i virkeligheden, men også på de sociale medier.

Til slut vil jeg sige tak til jer. Tak fordi I støtter vores arbejde, roser os for det og bakker os op i de ting vi gør. Det har været et hårdt år, fordi vi har været så få i bestyrelsen. Derfor betyder jeres ros og konstruktive kritik rigtig meget for os. Det skal I have tak for.