Bestyrelsen

Du er altid velkommen til at kontakte Hjerteforeningen GUCH på følgende adresser:
Bestyrelsens fælles mail er: mail@guch.dk

Bestyrelse

Formand

Anne-Kathrine Nielsen

7400 Herning

30 50 21 15

guch@hjerteforening.dk

Default avatar

Næst formand, Facebook ansvarlig,

Michael Weiergang

4220 Korsør

michaelw@guch.dk

Default avatar

Kasserer

Peter Haaning

3500 Værløse

Peter@guch.dk

Default avatar

Bestyrelsesmedlem, Hjermmeside ansvarlig

Ivan Harder Sørensen

7900 Nykøbing Mors

30710930

Ivan@guch.dk

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Camilla Holsted

3400 Hillerød

Bestyrelsesmedlem

Benedikte Cæcilie Holmager Hansen

4390 Vippperød

benedikte@guch.dk

Default avatar

Supleant

Schannie W. Kristensen

8620 Kjellerup