<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Greve motionsklub

Referat fra generalforsamlingen d. 28 februar 2023

Skrevet tirsdag d. 27. juni 2023

 

Referat af Generalforsamlingen tirsdag den 28. februar 2023 kl. 18.00 i Greve Borgerhus sammen med Hjerteforeningen Greve/Solrød

I alt deltog 31 personer, heraf 2 gæster som ikke var medlem af Hjerteforeningen.

Tonni Vedsted, Hjerteforeningen Greve/Solrød bød velkommen til generalforsamlingerne og efter Greve, Solrøds generalforsamling var det MK Greves tur:

  1. Valg af dirigent  

Torben Lindholm blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Oplysning om, at pkt. 6 på dagsorden ikke hedder ”Forslag”, men ”Eventuelt”.

  1. Bestyrelsens beretning

 

Inger Jepsen, cykling:

Der har været 50 medlemmer i sidste sæson, som har været fordelt på 3 hold om tirsdagen kl. 18. Man har prøvet også at køre om torsdagen, men det har været tyndt besat.

Fremover tænkes 2 hold, fordelt med kortere ture og længere ture primært om tirsdagen.

Man har deltaget i Sommerfesten samt i fælles afslutningsfest

Marianne Henriksen, badminton:

Da Marianne ikke kunne komme til generalforsamlingen, læste Ruth Birkelund op af hendes beretning:

Der er p.t. 18 spillere fordelt på 7 hold fordelt på Hedelyskolen mandage og onsdage samt på Krogårdskolen fredage og lørdage. Der er ledige baner på Strandskolen i Karlslunde om søndagen søndagen samt på Krogårdskolen fredage og lørdage.

Prisen ved single 250,- kr, double 750,- kr. I tiden januar til maj 2023  ½ pris.

Anette Christoffersen, svømning:

Anette har overtaget svømning fra Birgitte Suhr, grundet sygdom.

En god sæson, færre antal svømmere, så der er stadig plads til nye. Der er 5 bassinvagter.

Til næste sæson har vi stadig de samme pladser og tidspunkter. Mandage kl. 20 – 21, fredage kl. 12-13, som dog er delt op i 2 hold med ½ til hver, grundet stort fremmøde.

Ruth Birkelund, gymnastik:

Der har deltaget 13 personer i gennemsnit til gymnastik, en sjov og hyggelig sæson.

Ny instruktør, meget unge Pernille som er vokset med opgaven og gerne vil fortsætte i næste sæson hvis arbejde eller studie tillader det.

Gymnastik slutter 29. marts 2023. Kontingent 275,- kr. og fra januar 2023 kr. 140,-.

Der er stjålet 3 hængelåse i denne sæson.

 

Formandens beretning

Mogens fortalte om Motionsklubben og udtrykte sin glæde ved at klubben havde etableret de 4 hold med selvstændige holdledere.

Motionsklubben betaler ikke for leje af lokaler i kommunen, så derfor går de indbetalte kontingenter til medlemmerne på mange andre måder, bl.a. vægter klubben det sociale engagement meget højt.

I MK-Greve har vi 2 Hjertestier, den ene udgår ved Olsbækken, men er desværre ved at gro til, hvilket der skal findes en løsning på – man må gå udenom.

Borgervandringen: I år foreslog vi at deltagerne efter pitpunktet gik en tur gennem Hundige Parken, hvor den anden Hjertesti går igennem. Der var sat en turvejledning op,

som Mogens havde udarbejdet, og flere fandt også vej igennem parken.

 

Mogens har været formand i 23 år for Motionsklubben og har været medlem af Hjerteforeningen i 30 år og har været meget glad for posten som formand, men er nu desværre nødt til, grundet sygdom, at trække sig.

 

  1. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

Kasserer Bjarne Keldorff gennemgik regnskabet, som blev delt ud. Ingen kommentarer her til. Bjarne kunne oplyse, at Hjerteforeningen står for revision af regnskabet.

  1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

  1. Valg af bestyrelse

Ruth Birkelund var på valg og modtog genvalg for 2 år.

Birgitte Suhr blev valgt for 2 år (tidl. Suppleant) i stedet for Anette, som træder ud af bestyrelsen.

Erling Birk Madsen blev valgt for 2 år (tidl. suppleant)

Mogens Christiansen blev valgt som suppleant for 1 år

Der blev ikke valgt endnu en suppleant.

Øvrige i bestyrelsen: Inger Jepsen, Marianne Henriksen, Bjarne Keldorff og Jette Keldorff.

 

  1. Eventuelt

Mogens takkede for god ro og orden og viste efterfølgende en gymnastik-video fra 2003.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15

 

Dato: 6/3 2023                                                 Dato: 7/3 2023

 

Godkendt pr. mail af:                                       Godkendt pr. mail af:

 

___________________________                   _________________________

 

Mogens Christiansen, formand                         Torben Lindholm, dirigent