<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Greve/Solrød

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Skrevet søndag d. 6. februar 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Lokalforeningen Greve/Solrød

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.00 i Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve.

Dagsorden jf. vedtægternes § 4 Stk. 7:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden for at komme til behandling på generalforsamlingen via [email protected] senest tirsdag den 15. februar 2022.

Med venlig hilsen

Tonni Vedsted

Formand Lokalforeningen Greve/Solrød