<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag om kvinder og hjertekarsygdom

Skrevet tirsdag d. 24. oktober 2017

Kvinder og hjertekarsygdomme!
Foredrag v/læge og PhD Naja Dam Mygind, Tirsdag den 7. november 2017, kl. 19.30

Alle er velkommen

Se tid og sted i kalenderen